Сообщения без ответов | Активные темы Текущее время: 29 май 2020, 05:43Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Номенклатура и разграфка карт 
Автор Сообщение
модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 дек 2009, 16:10
Сообщения: 343
Откуда: Полтава
Ответить с цитатой
Сообщение Номенклатура и разграфка карт
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Дозволяю до друку
Перший проректор ХДАМГ
Стадник Г. В.
„ __ ”____________2002 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИВЧЕННЯ РОЗГРАФЛЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРИ
ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ
(для студентів, які вивчають курси
геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій)
ХАРКІВ - ХДАМГ - 2002

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографіч-них карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій). Укл. Войславський Л.К., Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.


Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів мають за мету допомогти студентам, які пізнають курси геодезія, картографія, геоінформаційні системи і технології, самостійно розглянути номенклатуру топографічних карт та планів. Приведені в них типові задачі і контрольні запитання допоможуть засвоїти і закріпити правила розграфлення і позначення топографічних карт і планів.
Укладачі: Войславський Л.К.,
Запара Л.Г.,
Шевчун М.С.,
Шипулін В.Д.


Рецензент: Пеньков В.О.Рекомендовані кафедрою геодезії та геоінформаційних технологій,
протокол № 1 від 3.10.2002 р.
ЗМІСТ

Розграфлення і номенклатура топографічних карт . . . . . 4
Типові задачі з визначення номенклатури топографічних карт . . 10
Розграфлення і номенклатура топографічних планів . . . . 14
Контрольні запитання . . . . . . . . 16
Додаток . . . . . . . . 17РОЗГРАФЛЕННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ


В Україні прийнятий стандартний ряд масштабів:
• топографічних карт –
1: 1 000 000; 1: 500 000; 1: 300 000; 1: 200 000; 1:100 000;
1: 50 000; 1: 25 000; 1: 10 000; 1: 5 000; 1: 2 000
• планів –
1: 5 000; 1: 2 000; 1: 1 000; 1: 500.
Топографічні карти (крім карти масштабу 1: 1 000 000) складають у рівнокутній проекції Гаусса-Крюгера і усі вони багатоаркушні.
Поділ карти на окремі аркуші за певною системою називається розграфленням , а система позначень окремих аркушів - номенклатурою.
В основу розграфлення і номенклатури топографічних карт усіх масштабів покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу 1: 1 000 000. Аркуші карти цього масштабу обмежені меридіанами і паралелями і мають ряди розміри за широтою 4 і колони - за довготою 6.
Кожен ряд позначається великою літерою латинського алфавіту від А до V, починаючи від екватора на північ і південь від нього. Кожна колона нумерується арабськими цифрами від 1 до 60. Їх номер рахується від меридіану з довготою 180 із заходу на схід (Рис. 1).
Номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду і номера колони, з'єднаних рискою. Наприклад, аркуш карти масштабу
1: 1 000 000, де зображений Київ, має номенклатуру М-36, а де зображена Москва – N-37. Харківська область знаходиться на межі двох аркушів М-36 і М-37 масштабу 1: 1 000 000 .Рис.1. - Розграфлення аркушів міжнародної карти масштабу 1: 1 000 000

Розграфлення топографічних карт більших масштабів проводиться з дотриманням наступних умов :
• розміри аркушів карти повинні бути зручними для видання і практичного використання;
• аркуш карти обмежується меридіанами і паралелями;
• аркуш карти масштабу 1: 1 000 000 повинен містити ціле число аркушів карт більшого масштабу;
• номенклатура аркушів карт має ієрархічну структуру, тобто складається з номенклатури аркуша масштабу 1:1000000 і позначення, притаманного даному масштабу, а для карт, починаючи з масштабу 1:50000, - з номенклатури аркуша 1:10000 і позначення, притаманого даному масштабу.

Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмів рамок топографічних карт масштабного ряду наведені в табл. 1.

Таблиця 1. - Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмірів рамок
топографічних карт
Масштаб
карти Число
аркушів
у карті Номенклатура останнього аркуша карти для вихідного аркуша N-37 Розміри рамок карт
за
широтою за
довготою
масшабу 1:1000000
1:1000000
1:500000
1:300000
1:200000
1:100000 1
4
9
36
144 N–37
N-–37–Г
ХІ–N–37
N—37–ХХХVІ
N—37–144 4°

1°20´
40´
20´ 6°30´
масштабу
1:100000
1:50000
1:25000
1:10000
1:5000
1:2000 4
16
64
256
2304 N—37–144–Г
N—37–144–Г–г
N—37–144–Г–г–4
N—37–144–(256)
N—37–144–(256–и) 10´

2´30”
1´15”
0´25” 15’
7´30”
3´45”
1´52,5”
0´37,5”

Таким чином, одному аркуша карти масштабу 1: 1 000 000 відповідають :
а) 4 аркуші карти масштабу 1: 500 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г і записують після номенклатури аркушакарти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-Б (Рис. 2,а);
б) 9 аркушів карти масштабу 1: 300 000, що нумеруються римськими цифрами від I до IХ, які записують перед номенклатурою карти масштабу
1: 1 000 000, наприклад, III N-37 (рис. 2,б);
в) 36 аркушів карти масштабу 1: 200 000, що нумеруються римськими цифрами I-XXXVI, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-XX (рис. 2,в);
г) 144 аркуші карти масштабу 1: 100 000, що нумеруються арабськими цифрами від 1 до 144, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-104 (рис. 2,г).
За основу розграфлення і номенклатури топографічних карт масштабів 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000 і 1: 2 000 прийнято аркуш карти масштабу 1: 100 000.
Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 50 000, що позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000, наприклад, О-36-І-а (рис. 3).
Одному аркушу карти масштабу 1: 50 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 25 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 50 000, наприклад, О-36-І-Г-б (рис. 3).
Одному аркушу карти масштабу 1: 25 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 10 000, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3 і 4, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 25 000, наприклад,
О-36-І-Г-в-4.

Рис.2. - Розграфлення і позначення аркушів карт: а - масштабу 1: 500 000; б - масштабу 1: 300 000; в - масштабу 1: 200 000; г - масштабу 1: 100 000.

Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають 256 аркушів карт масштабу 1: 5 000, які позначають арабськими цифрами від 1 до 256. Номенклатура аркуша карти масштабу 1: 5000 складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000 з додаванням у дужках порядкового номера аркуша карти масштабу 1: 5 000, наприклад, О-36-I-(232) (Рис.3).
Одному аркушу карти масштабу 1: 5 000 відповідають 9 аркушів карти масштабу 1: 2 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту а, б, у, м, д, є, ж, з, і. Номенклатура кожного аркуша карти масштабу 1: 2 000 складається з номенклатури карти масштабу 1:5 000 з додаванням у дужках відповідної букви , наприклад, L-49-133-(16-і) (рис. 4).Рис. 3. - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабів
1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000 і 1: 5 000.Рис. 4. - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабу 1: 2 000

Топографічні карти, межами яких є меридіани і паралелі, а позначення відповідає наведеній вище системі, називають номенклатурними..
Номенклатура аркуша карти будь-якого масштабу підписується над північною стороною його рамки, а номенклатура суміжних аркушів – у розривах рамки з чотирьох сторін (північної, південної, східної і західної) .
Номенклатура топографічних карт визначає координати території, що відображена, дає можливість швидко визначати номенклатуру сусідніх аркушів і підбирати карти потрібного масштабу. Знаючи номенклатуру аркуша карти, можна визначити еліпсоїдальні (геодезичні) координати кутів топографічної карти, і, навпаки, знаючи геодезичні координати кутів рамки топографічної карти, можна визначити її номенклатуру.ТИПОВІ ЗАДАЧІ З ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ
ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ

Розглянемо вирішення деяких задач, що часто зустрічаються на практиці .

Задача 1. Визначення номенклатури аркуша топографічної карти заданого масштабу 1:М, де розташована точка з відомими координатами В і L.
Насамперед необхідно встановити число позицій у позначенні номенклатури аркуша відповідного масштабу.
Нехай заданий масштаб 1:10 000. У цьому випадку номенклатура включає такі позиції

Враховуючи, що пояс має довжину 4˚ за широтою, а колона – 6 ˚ за довготою, їхні порядкові номери визначають з виразів
(1)
де функція позначає найбільше ціле число, отримане при діленні А на В.
Нехай для деякої точки В = 4923` , а L = 3717` . Підстановкою координат у (1) знаходимо k = 13, N = 37. У латинському алфавіті (додаток 2) порядковому номеру 13 відповідає буква М. Отже номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000, де розташована ця точка, М-37.
На аркуші міліметрового паперу чи паперу ,,в клітинку” будуємо схему 12 х 12 аркуша М–37, як це показано на Рис.5. Підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей через один градус. За цією схемою визначаємо, що точка розташована в межах аркуша М–37–87 масштабу 1:100 000 .


Рис. 5. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:100000

Далі будуємо схему внутрішньої структури (8 х 8) аркуша М-37-87
(Рис. 6), і підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей.

Рис. 6. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу
1 : 10 000
Таким чином визначаємо, що задана точка знаходиться в межах аркуша карти масштабу 1:10000 М-37-87-Г-в-1.

Задача 2. Визначення номенклатури аркушів топографічної карти вказаного масштабу 1:М, що покривають територію, межі якої встановлені.
Як і в попередньому випадку знаходимо кількість позицій, що відповідають вказаному масштабу, і номенклатуру аркуша (чи декількох аркушів) карти масштабу 1:1 000 000, що покривають вказану територію.
Нехай, наприклад, її крайні точки мають координати
Впн = 4932 ; Вnд = 4924;
Lс = 3708 ; Lз = 3722.
Необхідно визначити номенклатуру аркушів карти масштабу 1:25 000, що покривають цю територію. Розрахунками за формулою (1) і схемою (Рис. 5) знаходимо номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 100 000 – М-37-87.
Далі на схемі (Рис.6) креслимо меридіани і паралелі, що відповідають Впн, Вnд, Lс, Lз. Трапеція, яка на Рис.6 показана пунктиром, виділить потрібні нам аркуші:
М-37-87-А-г; М-37-87-Б-в;
М-37-87-В-б; М-37-87-Г-а;
М-37-87-В-г; М-37-87-Г-в.
Задача 3. Визначення за номенклатурою аркуша топографічної карти масштабу карти широти паралелей і довготи меридіанів, що обмежують цей аркуш
Нехай, наприклад, треба визначити масштаб, широти і довготи рамки аркуша топографічної карти L-36-67-Г.
З додатка А знаходимо, що буква L у латинському алфавіті має порядковий номер k=12. Відомо, що номенклатура аркушу масштабу 1:50 000 вміщує чотири позиції. Отже, для аркуша L-36 масштаба 1:1 000 000 маємо
Впд = 4(k-1) = 44 ; Впн = 4 k = 48;
Lз=6(n-31)=30; Lс=6(n-30)=36.
Далі можна накреслити схеми, аналогічні поданій на Рис.5,6, і визначити координати.
Можливе й інше рішення. Розділивши номер позиції, що відповідає масштабу 1:100 000, на 12 як цілі числа і, встановивши залишок, знаходимо
p = Int (67/12) = 5; залишок q = 7.
Таким чином, аркуш 67 розташований на перетині р+1, тобто 6 рядка і 7 стовпця. Звідси знаходимо широту і довготу аркуша L-36-67 масштабу
1:100 000
Впд = 48 - 20 (p+1) = 4600; Впн = 48 - 20 p = 4620
Lз = 30 + 30(q-1) = 3300; Lс = 30 + 30 q = 3330.
Буква Г в номенклатурі означає, що аркуш L-36-67-г займає південно-західну чверть аркуша карти 1:100 000, що має координати
Впд = 4600; Впн= 4600 + 10 = 4610;
Lз = 3300 + 15 = 3315; Lс = 3330.
РОЗГРАФЛЕННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ

При зніманні території міст і ділянок місцевості площею менше 20 км2 застосовують квадратне розграфлення планів місцевості з розмірами рамок 40х40 см для масштабу 1: 5 000 і 50х50 см для масштабів 1: 2 000, 1: 1 000 і
1: 500 (табл.2).

Таблиця 2 - Розміри рамок і номенклатура топографічних планів
Масштаб Номенклатура Розміри рамок, см

1:5 000
1:2 000
1:1 000
1:500 4
4–А
4–А–ІV
4–Г–12 40×40
50×50
50×50
50×50


В основу квадратного розграфлення приймають аркуш масштабу
1: 5 000, що позначається арабською цифрою. Порядок нумерації аркушів плану масштабу 1: 5 000 встановлює установа, яка видає дозвіл на проведення топографо-геодезичних робіт.
Одному аркушу плану масштабу 1: 5 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 2 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після арабської цифри аркуша плану масштабу
1: 5 000, наприклад, 4-А (Рис.7).
Одному аркушу плану масштабу 1: 2 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 1 000, що позначаються римськими цифрами I, II, III і IV і 16 аркушів плану масштабу 1: 500, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3...16 (Рис.7).


Рис.7 – Розграфлення і позначення аркушів планів масштабів
1: 2000, 1: 1000 і 1: 500

Номенклатура аркушів планів масштабу 1: 1 000 і 1: 500 складається з номенклатури аркуша плану масштабу 1: 2000 і відповідної римської цифри для масштабу 1: 1000 або арабської цифри для аркуша плану масштабу 1: 500, наприклад 4-Б-IV (1: 1000) і 4-Г-12 (1: 500) (рис.7).


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке розграфлення і номенклатура топографічних карт та планів?
2. Які основні принципи покладені в основу розграфлення і номенклатури топографічних карт в Україні?
3. Опишіть систему розграфлення міжнародної карти масштабу 1: 1000000.
4. З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 1000000?
5. Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 1000000, на якій розташоване м. Харків.
6. Які розміри рамок топографічних карт масштабів 1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000?
7. З чого складається номенклатура аркушів карти масштабу 1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000? Наведіть приклад.
8. Що є основою розграфлення і номенклатури топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?
9. Які розміри рамок топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?
10. Скільки аркушів карти масштабу 1: 50000 міститься в аркуші масштабу 1: 100000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 50000? Наведіть приклад.
11. Скільки аркушів карти масштабу 1: 25000 міститься у одному аркуші карти масштабу 1: 50000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 25000? Наведіть приклад.
12. Скільки аркушів карти масштабу 1: 10000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1:25000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1:10000? Наведіть приклад.
13. Скільки аркушів карти масштабу 1: 5000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 100000? Яка система їх розграфлення і позначення? Напишіть номенклатуру першого й останнього аркушів карти масштабу 1: 5000, якщо номенклатура карти масштабу 1: 100000 М-36-104.
14. Скільки аркушів карти масштабу 1: 2000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 5000? З чого складається номенклатура аркушів карти масштабу 1: 2000? Наведіть приклад.
15. Де на топографічній карті вказується її номенклатура і номенклатура суміжних з нею аркушів?
16. Визначте географічні координати чотирьох кутів топографічної карти масштабу 1: 1000000, номенклатура якої М-36.
17. Визнайте номенклатуру аркушів, суміжних аркуша О-36.
18. Визначте номенклатуру карти масштабу 1: 1000000, географічні координати південно-західного кута рамки якої дорівнюють 48° північної широти і 30°східної довготи.
19. Визначте номенклатури карт масштабного ряду до 1:10000 включно, де розташована точка з координатами 48° 36´ 28" північної широти і 31° 25´ 46" східної довготи.
20. Що приймається в основу прямокутного розграфлення топографічних планів?
21. Хто встановлює порядок нумерації аркушів плану масштабу 1: 5000?
22. Скільки аркушів масштабу 1:2000 міститься в аркуші масштабу 1:5000? Як вони позначаються?
23. Скільки аркушів плану масштабу 1: 1000 міститься в одному аркуші плану масштабу 1: 2000?. Як записується номенклатура аркуша плану масштабу 1:1000? Наведіть приклад.
24. Скільки аркушів плану масштабу 1: 500 містить аркуш масштабу 1: 2000? Як записується їх номенклатура?


Додаток
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Навчальне видання
Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографіч-них карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій). Укл. Войславський Л.К., Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.


Укладачі: Войславський Людвиг Карлович,
Запара Любов Георгіївна,
Шевчун Микола Степанович,
Шипулін Володимир Дмитрович.

Рецензент: Пеньков В.О.

Відповідальний випусковий: Шевчун М.С.

Редактор: Аляб’єв М. З.План 2002, поз. 253
Підп. до друку 1.11.2 002 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний
Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,2
Облік.-вид. арк. 0,9. Тираж 150 прим. Замовл.№
Ціна договірна
61002, Харків, вул.. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ
************************************
Паршиво прошло
Если кого интересует оригинал - скину архивом в личку...


02 апр 2010, 18:17
Профиль
модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30 ноя 2009, 21:34
Сообщения: 2948
Откуда: Полтава
Ответить с цитатой
Сообщение Re: Номенклатура и разграфка карт
І де рис1-рис7? Обалдеть: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Дозволяю до друку Перший проректор ХДАМГ , а не в курсе шо: українською мовою малюнок а не рисунок :shock: .Освіта джапанес муттер.Извиняюсь за флуд - не сдержался.

_________________
нихто не повинен бути таким як ти
скайп irbis0700


02 апр 2010, 19:10
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Locations of visitors to this page
Rambler's Top100

Русская поддержка phpBB